Skip to main content

Anatomi, fysiologi og biokjemi


OsloMetX

Anatomi, fysiologi og biokjemi

Emnet omhandler grunnleggende kunnskap i anatomi og fysiologi. Sentralt for dette er kunnskap om og forståelse for sammenhengen mellom de forskjellige vev og organers struktur og funksjon og de viktigste mekanismene for regulering av biologiske funksjoner.

Anatomien beskriver hvordan menneskekroppen er bygget opp og fysiologien beskriver hvordan den fungerer. Anatomi og fysiologi er grunnleggende kunnskap for en faglig forsvarlig yrkesutøvelse innenfor de ulike helsefagene. Grunnleggende kunnskap i anatomi, fysiologi og er nødvendig for å forstå utvikling av sykdom og hvordan sykdom kan påvirke analyse- og diagnoseresultater.

Ansvarlig redaktør

Kari Gerhardsen Vikestad

Kari er prosjektleder og redaktør for læreverket i emnet Anatomi og fysiologi for Fakultet for helsevitenskap og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hun er utdannet radiograf med mastergrader i hhv helsevitenskap og helseledelse. Hun er studieleder ved radiografutdanningen ved OsloMet.

Medieredaktør

Gabi Hurlen

Gabi har master i medievitenskap og stillingstittelen seniorrådgiver. Det synes hun er veldig intetsigende. Hun sier heller at hun er videoprodusent, innholdsprodusent, kurssnekrer eller kursholder (for en del av jobben er å lære opp undervisere til å lage slike læreverk som dette). Gabi jobber med OsloMetX, som hører til Medieseksjonen ved Universitetsbiblioteket OsloMet.

Forfattere

Tora Fjeld Homme

Tora er utdannet radiograf med mastergrad innen medisinsk strålebruk. Hun er emneansvarlig for masteremne i CT ved OsloMet.

Mona Elisabeth Meyer

Mona Elisabeth Meyer er utdannet lege med 14 års yrkespraksis før hun ble førstelektor på sykepleierutdanningen ved OsloMet. Hun ble kåret til årets foreleser i 2015.

Yury Kiselev

Yury Kiselev jobber nå i European Medicines Agency, men før det var han førsteamanuensis ved farmasiutdanningen på OsloMet. Yury er også utdannet lege og forsker blant annet på legemidler og pasientsikkerhet.

Inger-Lise Neslein

Inger-Lise er førstelektor på Bioingeniørutdanningen. Hun forsker på legemidler og pasientsikkerhet. Inger-Lise har, i likhet med Mona, også over 100K views på YouTube.

Gunvor Gipling Wåde

Gunvor har PhD fra Radiografutdanningen på OsloMet. Hun jobber nå som redakør i Cappelen Damm akademiske forlag.

Prosjektgruppe

Hedvig Halvorsrud

Anette Ålykkja

Reidar Wroldsen

Andre bidragsytere

Julian Hamfjord

Vegard Gjermundrud

Emma Vestli

Sara Gerhardsen Vikestad

Adele Kühle-Hansen

Lisens

Dette læreverket er utgitt på Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det innebærer at du kan:

  • dele, kopiere, og distribuere og læreverket uavhengig av format
  • bearbeide/endre materialet

... så lenge du:

  • krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og oppgir eventuelle revisjoner
  • ikke benytter materialet til kommersielle formål
  • videredistribuerer under samme lisens som originalen

Ved OsloMetX jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universell Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret. Det kan forekomme mangler, men disse er under utbedring. For spørsmål om universell utforming, ta kontakt med oslometx@oslomet.no.

hv helse sykepleie radiograf fysio ergo orto vernepleie

Enroll