Skip to main content

CT på masternivå


OsloMetX

CT på masternivå

Dette læreverket åpent for alle, men laget spesielt for deg som tar master i biomedisin, eller CT-emnet på 30 studiepoeng separat. Det gir deg en solid grunnmur for å kunne arbeide på CT. Du vil lære om strålevern, CT-teknologi, kontrastmidler, arbeidsstasjon, kvalitetskontroll, doseberegninger og optimalisering.

Ansvarlig redaktør

Tora Fjeld Homme

Tora er ansvarlig redaktør for dette læreverket. Hun er utdannet radiograf med mastergrad innen medisinsk strålebruk. Hun er emneansvarlig for masteremne i CT ved OsloMet.

Forfatter

Ingrid Helen Ryste Hauge

Ingrid Helen er fysiker og var ansatt ved OsloMet frem til sommeren 2022. Hun jobber nå ved Oslo universitetssykehus. Fra 2009–2014 var hun stipendiat på Oslo Met/UiO med stråledoser og doserisiko som tema.

Medieredaktør

Gabi Høium Hurlen

Gabi er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun er medieredaktør ved OsloMetX.

Andre bidragsytere

Elin Kjelle

Elin er stipendiat ved Høgskolen i Sørøst-Norge og jobbet ved tidligere HiOA før det. Hun forsker på personorientert helsearbeid.

Sara Gerhardsen Vikestad

Sara er medieredaktør og prosjektkoordinator/vitenskapelig assistent i Bokskapet ved OsloMet.

Lisens

Dette læreverket er utgitt på Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det innebærer at du kan:

  • dele, kopiere, og distribuere og læreverket uavhengig av format
  • bearbeide/endre materialet

... så lenge du:

  • krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og oppgir eventuelle revisjoner
  • ikke benytter materialet til kommersielle formål
  • videredistribuerer under samme lisens som originalen

Ved OsloMetX jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universell Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret. Det kan forekomme mangler, men disse er under utbedring. For spørsmål om universell utforming, ta kontakt med oslometx@oslomet.no.

radiograf hv helse ct masternivå

Enroll