Skip to main content

Computer Tomografi


OsloMetX

Dette læreverket i CT (Computer Tomografi) inneholder oppbygging, virkemåte og anvendelse av CT, og metodiske prinsipper knyttet til CT som radiologisk modalitet.

CT-emnet er tilpasset bachelornivå på radiografstudiets første år, men kan benyttes av alle interesserte.

Ansvarlig redaktør

Tora Fjeld Homme

Tora er ansvarlig redaktør for dette læreverket. Hun er utdannet radiograf med mastergrad innen medisinsk strålebruk. Hun er emneansvarlig for masteremne i CT ved OsloMet.

Forfattere

Audun Sanderud

Mathilde Haraldsen Normann

Medieredaktør

Gabi Høium Hurlen

Gabi er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun er medieredaktør ved OsloMetX.

Lisens

Dette læreverket er utgitt på Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det innebærer at du kan:

  • dele, kopiere, og distribuere og læreverket uavhengig av format
  • bearbeide/endre materialet

... så lenge du:

  • krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og oppgir eventuelle revisjoner
  • ikke benytter materialet til kommersielle formål
  • videredistribuerer under samme lisens som originalen

Ved OsloMetX jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universell Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret. Det kan forekomme mangler, men disse er under utbedring. For spørsmål om universell utforming, ta kontakt med oslometx@oslomet.no.

radiograf hv helse røntgen

Enroll