Skip to main content

Epilepsi & helseveiledning


OsloMetX

  Epilepsi og helseveiledning

  Den viktigste hensikten med dette læreverket er å styrke helsepersonells kompetanse om epilepsi. Det er kvalitetssikret av ansatte i spesialisthelsetjenesten og Norsk Epilepsiforbund.

  Læreverket gir en generell innføring om epilepsi der observasjon, vurderinger og praktisk håndtering av anfall vektlegges. Helseveiledning har en sentral plass, fordi dette er avgjørende for å lykkes med kompetansebygging overfor pasienter, brukere og nærpersoner.

  Med utgangspunkt i erfaringer og historiefortellinger, presenteres ulike kunnskapsbaserte metoder for å fremme hverdagsmestring. Du får også tilgang på aktuelle ressurser og materiell du kan benytte i egen undervisning og veiledning om temaet.

  Forkunnskaper

  Kurset krever ingen forkunnskaper.

  Ansvarlig redaktører

  Course Staff Image #1

  Torunn Erichsen

  Torunn Erichsen er førstelektor på sykepleierutdanningen, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet - Storbyuniversitet. Hun er utdannet sykepleier med master i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og har lang erfaring fra Spesialsykehuset for epilepsi. Hun har bidratt til utvikling av læremidler på feltet og deltatt i flere råd og utvalg for å fremme kunnskap om epilepsi på ulike nivå.

  Course Staff Image #2

  Kari Høium

  Kari Høium er førstelektor på vernepleierutdanningen, Institutt for adferdsvitenskap, OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun er utdannet vernepleier og har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med fagområdene relasjonelle ferdigheter, kommunikasjon og veiledning både på bachelornivå og på ulike videreutdanninger ved OsloMet. Hun har bidratt til ulike samarbeidsprosjekter med praksisfeltet, og til utvikling av ulike læremidler og publikasjoner på fagfeltet.

  Medieredaktør

  Gabi Hurlen

  Gabi har master i medievitenskap og stillingstittelen seniorrådgiver. Det synes hun er veldig intetsigende. Hun sier heller at hun er videoprodusent, innholdsprodusent, kurssnekrer eller kursholder (for en del av jobben er å lære opp undervisere til å lage slike læreverk som dette). Gabi jobber med OsloMetX, som hører til Medieseksjonen ved Universitetsbiblioteket OsloMet.

  Bidragsytere

  Heidi Ring

  Elisabeth Lunde

  Lisens

  Dette læreverket er utgitt på Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det innebærer at du kan:

  • dele, kopiere, og distribuere og læreverket uavhengig av format
  • bearbeide/endre materialet

  ... så lenge du:

  • krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og oppgir eventuelle revisjoner
  • ikke benytter materialet til kommersielle formål
  • videredistribuerer under samme lisens som originalen

  Ved OsloMetX jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universell Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret. Det kan forekomme mangler, men disse er under utbedring. For spørsmål om universell utforming, ta kontakt med oslometx@oslomet.no.

  adferdsvitenskap epilepsi hv helse vernepleie

Enroll