Skip to main content

Kjøp bærekraftig


OsloMetX

Kjøp bærekraftig

"Kjøp bærekraftig" er laget for deg som er innkjøpssjef, leder, miljø- eller klimarådgiver, og som ønsker å vri den offentlige virksomheten du jobber i mot en mer bærekraftig retning.

Du får:

 • strategier for å gjøre mat- og cateringtjenester mer bærekraftig
 • konkrete råd og tips til bruk i eget arbeid med innkjøp
 • praksisfortellinger fra kommuner og organisasjoner som er tilknyttet bærekraftsprosjektet ved OsloMet
 • Ansvarlig redaktør

  Kristin Reichborn-Kjennerud

  Kristin Reichborn-Kjennerud, forskningsprofessor (forsker 1) i statsvitenskap og sosiologi, men har også utdanning innenfor ledelse, administrasjon og revisjon. Hun har ledet prosjektet "Kjøp bærekraftig", et forsknings- og innovasjonsprosjekt finanisert av Forskningsrådet (prosjektnummer 201942). Prosjketet har hatt som mål å hjelpe kommuner og offentlige organisasjoner å kjøpe mat- og cateringtjenester på en mer bærekraftig måte.

  Medieredaktør

  Gabi Hurlen

  Gabi har mastergrad i medievitenskap og stillingstittel seniorrådgiver. Det synes hun er intetsigende. Hun kaller seg heller videoprodusent, innholdsprodusent og kurssnekrer.

  Hilde Rønnaug Kitterød

  Hilde er vitenskapelig assistent ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet. Hun har vært en uvurderlig bidragsyter i alt fra datainnsamling til kursutviklingen her på x.oslomet.no.

  Lisens

  Dette læreverket er utgitt på Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det innebærer at du kan:

  • dele, kopiere, og distribuere og læreverket uavhengig av format
  • bearbeide/endre materialet

  ... så lenge du:

  • krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og oppgir eventuelle revisjoner
  • ikke benytter materialet til kommersielle formål
  • videredistribuerer under samme lisens som originalen

  Ved OsloMetX jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universell Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret. Det kan forekomme mangler, men disse er under utbedring. For spørsmål om universell utforming, ta kontakt med oslometx@oslomet.no.

  afi innkjøp anskaffelser offentlig sektor miljø klima grønn økonomi administrasjon

  Enroll