Skip to main content

Kommunikasjon via tolk


OsloMetX

Kommunikasjon via tolk – en dans for tre

Språk kan skape forståelse, men også være en barriere. Når du mangler felles språk med den du skal kommunisere med, vil det være behov for tolking.

Manglende eller mangelfull tolking kan ha mange uheldige konsekvenser. Det kan svekke rettssikkerheten, føre til saksbehandlingsfeil og økte kostnader - og kan i verste fall true liv og helse.

I dette læreverket kan du lære om hvordan du selv kan bidra til at en samtale via tolk blir vellykket. For å oppnå dette, skal vi jobbe med disse spørsmålene:

• Hva er tolkens ansvarsområde og arbeidsmåter?

• Hvordan påvirker språkbarrieren din egen profesjonalitet?

• Hvordan kan du legge til rette for vellykket kommunikasjon via tolk?

Læreverket har hovedfokus på skjermtolking.

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper.

Redaksjon

Kommunikasjon via tolk er utviklet av fagansatte ved Seksjonen for tolkeutdanning, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST), Fakultet for læreutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet - Storbyuniversitetet:

Tatjana Radanović Felberg

Førsteamanuensis, LUI/IST ved OsloMet

E-postadresse

Hanne Skaaden

Prodekan for forskning/professor, LUI ved OsloMet

E-postadresse

Bidragsytere

Said Ahmed

Randi Havnen

Anne Langaas

Fatima Ali Madar

Medieredaktør

Ingebjørg Sæbøe

Seniorrådgiver og læringsdesigner, OsloMetX.

Lisens

Dette læreverket er utgitt på Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det innebærer at du kan:

  • dele, kopiere, og distribuere og læreverket uavhengig av format
  • bearbeide/endre materialet

... så lenge du:

  • krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og oppgir eventuelle revisjoner
  • ikke benytter materialet til kommersielle formål
  • videredistribuerer under samme lisens som originalen

Ved OsloMetX jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universell Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret. Det kan forekomme mangler, men disse er under utbedring. For spørsmål om universell utforming, ta kontakt med oslometx@oslomet.no.

lui tolk kommunikasjon

Enroll