Skip to main content

Mat og glede


OsloMetX

Mat og glede

Kosthold og ernæring for personer med utviklingshemming

 

Dette læreverket er primært laget for deg som jobber med mennesker med utviklingshemming. Denne kunnskapen vil vi skal være tilgjengelig for alle, nettopp fordi den er så viktig.
Man trenger ikke være ernæringsspesialist for å bidra til sunn matglede. Det er jo du som møter brukerne i hverdagen som kan utgjøre en forskjell ved å være en god rollemodell. Vi vet at et sunt kosthold både kan forebygge sykdom og øke livskvaliteten.

I læreverket finner du alt fra nerdete forklaringer om næringsstoffer og virkestoffer i medisiner, til gode videosnutter om hvordan og hvorfor du skal veilede i god ernæring. Hva er egentlig god ernæringspraksis? Og hvordan kan du bidra til det der du jobber - uten å tråkke på brukernes selvbestemmelsesrett?
Fagbordet er dekket. Spis, lær og gled deg.

Ansvarlig redaktør

Portrett av kaptein Nordkvelle

Kristine Nordkvelle

Døpt "kaptein Nordkvelle" av de andre i redaksjonen. Kristine har vært den store pådriveren og en samlende kraft for å få utviklet dette læreverket. Hun er utdannet klinisk ernæringsfysiolog, og det bør ikke komme som en overraskelse at hun fikk den nasjonale prisen som årets klinisk ernæringsfysiolog i 2021.

Redaksjonen

Portrett av Kari Høium

Kari Høium

Kari er førstelektor ved Institutt for Adferdsvitenskap, bachelorprogram i vernepleie, ved OsloMet. Hun jobber med fagutvikling og forskning innenfor fagfeltet kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, med vekt på læring og samhandling. Og hvordan teknologi og læring samhandler.

Portrett av Henjum

Sigrun Henjum

Sigrun er professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hun forsker på ernæring og samfunnsernæring.

Portrett av Myhrstad

Mari Myhrstad

Mari er førsteamanuensis ved Insitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hun forsker på sammenhengen mellom mat og helse.

Christine Tørris

Christine er førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hun forsker på livskvalitet og læring.

Medieredaktører

Ingebjørg Sæbøe

Ingebjørg har mastergrad i digitalt læringsdesign og har jobbet i OsloMetX siden 2021. Hun er tidligere skolelærer, viserektor og forlagsredaktør.

Gabi Hurlen

Gabi har mastergrad i medievitenskap og stillingstittel seniorrådgiver. Det synes hun er intetsigende. Hun kaller seg heller videoprodusent, innholdsprodusent og kurssnekrer.

Takk til

  • Svein Olav Kolset for hans lidenskap i dette fagfeltet og den som ga kick- off til dette læreverket - både som pårørende og professor. Svein Olav er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Du vil se ham og oppleve hans engasjement igjennom alle kapitlene.
  • Marianne Nordstrøm, klinisk ernæringsfysiolog PhD, ved Frambu kompetansesenter for skjeldne diagnoser. Hun bidrar med sin fagtyngde og klokskap. Her vil du lære masse.
  • Sigrid Marie Furø, Annette Motrøen Könberg og Ellen Cartridge og andre ansatte og beboere i bydel Sagene, Oslo.

Lisens

Dette læreverket er utgitt på Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det innebærer at du kan:

  • dele, kopiere, og distribuere og læreverket uavhengig av format
  • bearbeide/endre materialet

... så lenge du:

  • krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og oppgir eventuelle revisjoner
  • ikke benytter materialet til kommersielle formål
  • videredistribuerer under samme lisens som originalen

Ved OsloMetX jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universell Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret. Det kan forekomme mangler, men disse er under utbedring. For spørsmål om universell utforming, ta kontakt med oslometx@oslomet.no.

hv helse vernepleie kosthold spise veilede veiledning motivasjon

Enroll