Skip to main content

Nukleærmedisin


OsloMetX

Nukleærmedisin

Dette læreverket er et introduksjonskurs i nukleærmedisin. Målgruppen er helsefagstudenter på bachelornivå. I dette kurset vil man lære grunnleggende fysikk, oppbygging og tilvirkning av radiofarmaka, doseberegninger, bildedanning og apparatur, vanlige undersøkelser på nukleærmedisinsk avdeling og strålevern. Stor takk til nukleærmedisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold Kalnes og ved Akerhus universitetssykehus HF for tillatelse til filming på avdelingen, lån av protokoller, bildemateriale og pasientinformasjon.

Forkunnskaper

Generell strålefysikk, farmakologi, anatomi og fysiologi.

Ansvarlig redaktør

Vanja Hårsaker

Vanja er prosjektleder og redaktør for læreverket Nukleærmedisin. Hun er universitetslektor ved institutt for naturvitenskaplige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Medieredaktør

Gabi Høium Hurlen

Gabi er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun er seniorrådgiver ved OsloMetX.

Lisens

Dette læreverket er utgitt på Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det innebærer at du kan:

  • dele, kopiere, og distribuere og læreverket uavhengig av format
  • bearbeide/endre materialet

... så lenge du:

  • krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og oppgir eventuelle revisjoner
  • ikke benytter materialet til kommersielle formål
  • videredistribuerer under samme lisens som originalen

Ved OsloMetX jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universell Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret. Det kan forekomme mangler, men disse er under utbedring. For spørsmål om universell utforming, ta kontakt med oslometx@oslomet.no.

hv helse radiograf radiologi hotlab radiografi

Enroll