Skip to main content

Patologi


OsloMetX

Patologi

Patologi er læren om sykdommer. Sykdomslære handler om hvordan ulike sykdommer og skader forandrer celler og vev. Dermed forandres også funksjonene til vevet, organene og kroppen. Kunnskap om patologiske prosesser, prognose og behandlingsformer er grunnleggende for forståelsen av det syke mennesket.

Når du kan basal sykdomslære vil du være i stand til å kjenne igjen symptomer og funn hos pasienten. Du vil også være bedre rustet til å kunne forutse hva slags komplikasjoner pasienten kan få.

Forkunnskaper

Anatomi og fysiologi. Grunnleggende kunnskap i anatomi, fysiologi og er nødvendig for å forstå utvikling av sykdom og hvordan sykdom kan påvirke analyse- og diagnoseresultater.

Redaktør

Anne Langaas

Anne er prosjektleder og redaktør for læreverket Patologi. Hun er førsteamanuensis ved institutt for fysioterapi ved OsloMet.

Undervisere

Inga Linn Nordby Hansen

Inga Linn er universitetslektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun har mastergrad i ernæring, helse- og miljøfag, med fagspesialisering i helsekommunikasjon. Inga Linn har laget veldig mange av flervalgsspørsmålene i dette læreverket.

Foran kamera:

 • Vigdis Aas, Professor, Institutt naturvitenskapelig helsefag - farmasi
 • Yury Kiselev, lege, tidl førsteamanuensis ved OsloMet
 • Eirik K. Kristianslund, Lege PhD, Diakonhjemmet sykehus
 • Sharad Pathak, Lege PhD, Rikshospitalet
 • Mona Beyer, Radiolog, Rikshospitalet
 • Kari Anette Bruusgaard, universitetslektor, Institutt for fysioterapi

Medieredaktør

Gabi Hurlen

Gabi er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver og videoprodusent for Bokskapet, som hører til Medieseksjonen og Universitetsbiblioteket ved OsloMet. Gabi har laget mange av filmene sammen med fagfolkene som bidrar i dette kurset.

Andre bidragsytere

Fredrik Elfstrand

Emma Vestli

Sara Gerhardsen Vikestad

Adele Kühle-Hansen

Mona Huang

Lisens

Dette læreverket er utgitt på Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det innebærer at du kan:

 • dele, kopiere, og distribuere og læreverket uavhengig av format
 • bearbeide/endre materialet

... så lenge du:

 • krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og oppgir eventuelle revisjoner
 • ikke benytter materialet til kommersielle formål
 • videredistribuerer under samme lisens som originalen

Ved OsloMetX jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universell Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret. Det kan forekomme mangler, men disse er under utbedring. For spørsmål om universell utforming, ta kontakt med oslometx@oslomet.no.

hv helse sykdom sykepleie radiograf vernepleie ergo orto fysio

Enroll