Skip to main content

Psykisk helse i tolkeyrket


OsloMetX

Psykisk helse i tolkeyrket

Dette læreverket er laget for deg som allerede jobber som tolk eller som er under utdanning for å jobbe som tolk. Det vil gi kunnskap om de vanligste følelsesmessige reaksjonene man kan få i forbindelse med tolkeoppdrag, og tilby en innføring i hvordan man kan håndtere dette. Målet er at du som tolk skal stå sterkere rustet i din jobb, gjennom at du blir bevisst dine egne utfordringer og personlige styrker.

Kurset er utarbeidet som en del av prosjektet «Psykisk helse i tolkeyrket» som var et toårig prosjekt forankret i Tolkesentralen ved Oslo universitetssykehus HF.

Prosjektet er støttet av:

Ansvarlig redaktører

Ragna Rygh Svela

Ragna Rygh Svela er utdannet psykologspesialist og tolk. Hun har bred erfaring fra å jobbe med forebyggende psykisk helse, kultursensitivitet, krisearbeid og traumer. Hun jobber også med undervisning og benytter daglig tolk i sitt arbeid som psykolog.

Tetyana Tkachenko

Tetyana Tkachenko er utdannet sosiolog og tolk. Hun jobber til daglig som spesialrådgiver ved Tolkesentralen. Hennes arbeidsoppgaver omfatter bl.a. faglig oppfølging av tolker, undervisning i kommunikasjon via tolk for helsepersonell, prosjektarbeid innen likeverdige helsetjenester, videokonsultasjoner med tolk.

Lisens

Dette læreverket er utgitt på Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det innebærer at du kan:

  • dele, kopiere, og distribuere og læreverket uavhengig av format
  • bearbeide/endre materialet

... så lenge du:

  • krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og oppgir eventuelle revisjoner
  • ikke benytter materialet til kommersielle formål
  • videredistribuerer under samme lisens som originalen

Ved OsloMetX jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universell Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret. Det kan forekomme mangler, men disse er under utbedring. For spørsmål om universell utforming, ta kontakt med oslometx@oslomet.no.

LUI lui tolk

Enroll