Skip to main content

Statistikk og epidemiologi


OsloMetX

Statistikk og epidemiologi

Statistikkdelen er størst og kommer først. Her får du presentert statistikk på en ufarlig og forståelig måte.

Epidemiologiske studier er avhengig av statistikk. Epidemiologi er studiet av helsetilstand og sykdomsutbredelse i populasjoner, og årsaker til sykdom og død.

Du bestemmer selv om du vil bruke bare statistikk-delen eller bare epidemiologi-delen. Eller om du sier «ja, takk begge deler».

Kurset inneholder en god blanding av tekst, filmer, bilder og test-deg-selv-oppgaver. Det aller meste av innholdet er på norsk, og så er det noen videoer som er på engelsk. 

Ansvarlig redaktør

Course Staff Image #1

Lene Berg Holm

Førsteamanuensis farmasi, fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Are Hugo Pripp

Professor II, fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet

Anne Terese Tveter

Førsteamanuensis farmasi, fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet

Medieredaktør

Course Staff Image #1

Gabi Hurlen

Gabi har master i medievitenskap og jobber som seniorrådgiver i OsloMetX.

Lisens

Dette læreverket er utgitt på Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det innebærer at du kan:

  • dele, kopiere, og distribuere og læreverket uavhengig av format
  • bearbeide/endre materialet

... så lenge du:

  • krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og oppgir eventuelle revisjoner
  • ikke benytter materialet til kommersielle formål
  • videredistribuerer under samme lisens som originalen

Ved OsloMetX jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universell Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret. Det kan forekomme mangler, men disse er under utbedring. For spørsmål om universell utforming, ta kontakt med oslometx@oslomet.no.

felles HV helse

Enroll