Skip to main content

Statistikk og epidemiologi


OsloMetX
Enrollment is Closed

Statistikk og epidemiologi

Dette er et læreverk om grunnleggende statistikk og epidemiologi. Det er laget spesifikt for helsefag, men kan benyttes av alle som trenger å lære statistikk. Flere steder henvises det til videre litteratur for fordypning. Formålet med dette læreverket er å presentere statistikk for helsefag på en avvæpnende og forståelig måte. Det inneholder en god blanding av tekst, filmer, bilder og oppgaver. Vi tilstreber å holde så mye som mulig av kurset på et enkelt norsk språk, men noen av filmene er på engelsk. 

Ansvarlig redaktør

Course Staff Image #1

Lene Berg Holm

Førsteamanuensis farmasi, fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Are Hugo Pripp

Professor II, fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet

Anne Terese Tveter

Førsteamanuensis farmasi, fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet

Medieredaktør

Course Staff Image #1

Emma Vestli

Tidl. rådgiver Bokskapet, Universitetsbiblioteket, OsloMet - storbyuniversitetet

Lisens

Dette læreverket er utgitt på Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det innebærer at du kan:

  • dele, kopiere, og distribuere og læreverket uavhengig av format
  • bearbeide/endre materialet

... så lenge du:

  • krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og oppgir eventuelle revisjoner
  • ikke benytter materialet til kommersielle formål
  • videredistribuerer under samme lisens som originalen

Ved OsloMetX jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universell Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret. Det kan forekomme mangler, men disse er under utbedring. For spørsmål om universell utforming, ta kontakt med oslometx@oslomet.no.

felles HV helse