Skip to main content

Samfunnsfarmasi


OsloMetX
Enrollment is Closed

  Samfunnsfarmasi

  Samfunnsfarmasi handler om bruk, virkning og betydning av legemidler, både individuelt, og i hele befolkninggrupper, samt bidrag i så måte fra farmasøyter og apotekvesenet.

  I dette digitale samfunnsfarmasikurset er det valgt ut fire temaer:

  • Feilbruk
  • Etterlevelse
  • Placebo
  • Epidemiologi

  Ansvarlig redaktør

  Course Staff Image #1

  Lene Berge Holm

  Lene Berge Holm er førsteamanuensis i farmasi ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag, OsloMet - storbyuniversitetet.Hun disputerte i 2013 med en doktograd om operasjonsanalyse anvendt på pasientflyt og ressursbruk i sykehus.

  Lisens

  Dette læreverket er utgitt på Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det innebærer at du kan:

  • dele, kopiere, og distribuere og læreverket uavhengig av format
  • bearbeide/endre materialet

  ... så lenge du:

  • krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og oppgir eventuelle revisjoner
  • ikke benytter materialet til kommersielle formål
  • videredistribuerer under samme lisens som originalen

  Ved OsloMetX jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universell Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret. Det kan forekomme mangler, men disse er under utbedring. For spørsmål om universell utforming, ta kontakt med oslometx@oslomet.no.

  HV helse farmasi farma