Skip to main content

Startpakka


OsloMetX

Oppgaveskriving innebærer mye mer enn å skrive strukturert om det du har lært. Det handler om å analysere oppgavetekst som du får fra lærer, trekke ut relevant kunnskap fra det du har lest, reflektere videre over fagstoffet, finne mer litteratur om emnet, være kritisk til det du finner og være ærlig på hvem sin kunnskap du benytter i besvarelsen. Vi har sammenfattet alle disse aspektene ved skriving i delene:

  • Les
  • Skriv
  • Søk
  • Kildekritikk
  • Kildebruk

Gjennom undervisningsvideoer, eksempler, tips og oppgaver får du en enkel innføring i oppgaveskriving. I tillegg har vi internlenket delene for å vise hvordan de henger sammen. Det ligger også lenker til nettsider og videoer som du kan klikke på for å lære mer. Slik sett er vår pakke en start som kan peke deg videre for mer kunnskap om temaene.

Startpakka har også en del spesielt beregnet på nye studenter. Her finner du tips til hva å gjøre ved studiestart, råd om studieteknikk og eksamen.

Til slutt i Startpakka vil du finne en del beregnet på studenter som har utfordring med norsk som andrespråk. Denne delen er under utvikling og vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger og forbedringsforslag.

Du kan slå opp i Startpakka når du lurer på noe i studiearbeidet. Det er ikke nødvendig å følge stoffet i en bestemt rekkefølge som i et e-læringskurs.

NB!

Du kan velge om du vil bruke Startpakka innloggingsfritt og eller via FEIDE-innlogging. Fordelen med FEIDE-innlogging er at kurset husker hvor langt du har kommet og følger progresjonen din. Ønsker du å logge inn med FEIDE trykker du på "Register" og deretter FEIDE første gang du går inn i kurset.

Ansvarlig redaktør

Grethe Moen Johansen

Grethe er redaktør for Startpakka og arbeider som pedagog i Studieverkstedet i Universitetsbiblioteket OsloMet.

Lisens

Dette læreverket er utgitt på Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det innebærer at du kan:

  • dele, kopiere, og distribuere og læreverket uavhengig av format
  • bearbeide/endre materialet

... så lenge du:

  • krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og oppgir eventuelle revisjoner
  • ikke benytter materialet til kommersielle formål
  • videredistribuerer under samme lisens som originalen

Ved OsloMetX jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universell Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret. Vi kjenner til manglene for UU i Startpakka. Disse er under utbedring. For spørsmål om universell utforming, ta kontakt med oslometx@oslomet.no.

startpakka studieverkstedet oppgaveskriving skriving ub

Enroll