Skip to main content

Strålevern


OsloMetX

Strålevern

Strålevern er en viktig del av radiografstudiet. Temaet inngår i emner på alle trinn gjennom bachelorutdanningen i radiografi ved OsloMet.

Ansvarlig redaktør

Course Staff Image #1

Anita Reitan

Anita er radiograf og universitetslektor. Hun har master i Tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk. Anita har vært strålevernkontakt i 12 år ved Bildediagnostisk avdeling på Akershus universitetssykehus.

Medieredaktør

Course Staff Image #1

Gabi Hurlen

Gabi har master i medievitenskap og stillingstittelen seniorrådgiver. Det synes hun er veldig intetsigende. Hun sier heller at hun er videoprodusent, innholdsprodusent, kurssnekrer eller kursholder. Gabi jobber med OsloMetX, som hører til Medieseksjonen ved Universitetsbiblioteket OsloMet.

Forfatter

Audun Sanderud

Lisens

Dette læreverket er utgitt på Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det innebærer at du kan:

  • dele, kopiere, og distribuere og læreverket uavhengig av format
  • bearbeide/endre materialet

... så lenge du:

  • krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og oppgir eventuelle revisjoner
  • ikke benytter materialet til kommersielle formål
  • videredistribuerer under samme lisens som originalen

Ved OsloMetX jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universell Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret. Det kan forekomme mangler, men disse er under utbedring. For spørsmål om universell utforming, ta kontakt med oslometx@oslomet.no.

Enroll